Олександрія. НВК "Марто-Іванівський ЗНЗ І-ІІст.-ДНЗ"

 

Методична робота

 

НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «мАРТО – ІВАНІВСЬКИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

І-ІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

НАКАЗ

 

від «01» вересня 2017 року                                                                                   № 196

м. Олександрія

 

Про організацію методичної роботи

 в 2017 - 2018 навчальному році   

 

З метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, завдань педагогічного колективу на 2017 - 2018 навчальний рік, затверджених на педагогічній раді та враховуючи результати аналізу методичної роботи з педагогічними працівниками закладу у 2016 - 2017 навчальному році

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Розпочати у 2017 - 2018 навчальному році роботу над реалізацією ІІІ етапу науково-методичної проблеми «Підвищення рівня застосування інтерактивних методів шляхом самостійної пошукової діяльності учнів».

2. Спрямувати методичну роботу у 2017 - 2018 навчальному році на вирішення таких завдань: 

2.1. Забезпечення необхідних умов щодо впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти. 
2.2. Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану. 

2.3. Забезпечення якісного моніторингу рівня навчальних досягнень учнів. 

2.4. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи педагогічної майстерності, шкільних методичних об’єднань  вчителів-предметників, творчих груп, творчої лабораторії тощо.

2.5. Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів. 

2.6. Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів. 

2.7. Забезпечення стовідсоткового оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями усіма педагогічними працівниками відповідно до нових Державних стандартів. 

2.8. Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів. 

2.9. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу. 

2.10. Забезпечення роботи практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів.

3. Створити в закладі у 2017-2018 навчальному році такі шкільні методичні об’єднання:

 3.1. Шкільне методичне об’єднання класних керівників – керівник  Пряжнікова О.В. – педагог - організатор;

3.2. Шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ – керівник Гавриш О. С. – вчитель початкових класів;

3.3. Шкільне методичне об’єднання вчителів, що викладають предмети гуманітарного циклу – керівник Бугаєнко М.В. - вчитель української мови та літератури;

3.4. Шкільне методичне об’єднання вчителів, що викладають предмети природничо-

математичного циклу – керівник Бурхович А.П. - вчитель фізики та математики.

4. Головам ШМО:

4.1. Скласти план роботи ШМО на 2017-2018 навчальний рік.

4.2.

4.3. Забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту навчального закладу. 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Сіміненко І. І.: 

5.1. Забезпечити проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, надавати методичну допомогу при виборі та виконанні  курсових робіт через індивідуальні консультації. 

5.2. Удосконалити систему науково-методичного супроводу міжатестаційного періоду педагогів, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та присвоєння педагогічних звань. 

5.3. Забезпечити формування банку даних щодо роботи методичного кабінету з вивчення, апробації та впровадження у практику педагогічного досвіду до 25.09.2016 року. 

5.4. Запровадити чітку систему допомоги педагогам у визначенні власних освітніх цілей і професійних потреб, складанні індивідуальних освітньо-професійних програм. 

5.5. Забезпечити участь педагогів у науково-практичних конференціях, конкурсах педагогічної майстерності, форумах тощо.

5.6. Взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану, творчих конкурсах.       

5.7. Протягом 2017 - 2018 навчального року провести у січні-лютому місячник педагогічної творчості вчителів, які атестуються, з метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників.       
5.8. Здійснювати роботу з упровадження програм дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності.  

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

                         Директор закладу                                                    Т. БАБАК

 

З наказом ознайомлені:

Сіміненко І. І.

Гавриш О. С.

Пряжнікова О. В.

Бурхович А. П.

Бугаєнко М. В.