Олександрія. НВК "Марто-Іванівський ЗНЗ І-ІІст.-ДНЗ"

 

Управління

Основні принципи управління

        Програма перспективного розвитку закладу ставить перед собою основні завдання:

 1. Впровадження родинного виховання у навчально-виховний процес.
 2. Збереження контингенту учнів закладу у майбутньому.
 3. Зміцнення матеріально – технічної бази закладу (відкриття комп’ютерного класу, підключення до мережі Інтернет)
 4. Організація профільного навчання.
 5. Розширення гурткової роботи на базі закладу.

           Починаючи з 2010 – 2011 навчального року  педагогічний колектив закладу обрав для  методичної роботи проблему: «Впровадження родинного виховання у навчально - виховний процес». Вибір проблеми зумовлений такими чинниками:

 • криза сім’ї;
 • ріст злочинності;
 • соціально – економічні проблеми в країні;
 • занепад українського села;
 • складна демографічна ситуація;
 • недостатня психолого – педагогічна підготовка батьків;
 • недостатня кількість спеціалістів з планування сім’ї та вирішення конфліктів «батьки – діти»;
 • трудова еміграція більшості батьків;
 • скорочення вільного часу батьків.

      З метою реалізації даної проблеми педагогічний колектив ставить перед собою завдання:

1. Відродження національних традицій виховання.

2. Підвищення відповідальності батьківства, материнства.

3. Покращення демографічної ситуації.

4. Розвиток всебічно розвиненої особистості.

5. Відновлення найкращих моральних цінностей.

6. Формування активної позиції батьків.

7. Підтримка батьків у формуванні особистості дитини.

8. Гуманізація людських взаємин.

       У роботі педагогів над даною методичною проблемою ефективними є такі види роботи:

1. Тематичні педагогічні ради («Школа і родина: пошуки взаємодії», «Методи впровадження родинного виховання у навчально-виховний процес», «Заповіді  родинного виховання», «Основні методи родинного виховання.”).

2. Батьківські збори.

3. Лекції, семінари, лекторії для батьків з питань виховання.

4. Індивідуальні бесіди, консультації.

5. Засідання проблемного круглого столу для батьків («Сім’я – простір без насильства», «Стилі виховання у сім’ї»)

6. Родинні свята («Тато, мама, я –спортивна сім’я», «Ну – мо, дівчата»).

7. Участь батьків в управлінні школою.

        В закладі проводиться  система заходів, спрямована на всебічний комплексний розвиток творчого потенціалу вчителя:                                                                                     

-  робота шкільних методичних об’єднань (класних керівників, вчителів початкових класів, вчителів – предметників);

-      атестація педагогічних працівників;

-      навчання на  курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-      підготовка учасників учнівських олімпіад, творчих конкурсів;

-       діяльність шкільної творчої групи вчителів закладу;

-   заохочення педагогічних працівників за наслідками навчального року, атестації, міських конкурсів (преміювання, нагородження подякою, грамотою, призами);

-       організація самоосвіти вчителів;

-       проведення шкільних конкурсів «Класний керівник року», «Позакласний захід року».

         В нашому закладі існує власна система самоврядування учнів, яка полягає у діяльності «Добробанку» на чолі з президентом. Завдання «Добробанку»:

-       організація учнівського самоврядування у класних колективах;

-       сприяння  виконанню місячних трудових акцій;

-       організація волонтерської діяльності;

-       заохочення класних колективів до проведення добрих справ;

-       контроль за збереженням шкільного майна, підручників, санітарним станом класних кімнат, гігієною учнів та інше.     

        У закладі між вчителями та учнями традиційно сформувалися лояльні стосунки, які засновані на демократизації та гуманізації.  Проблема стосунків «вчитель – учень», «учень – учень» систематично розглядається на засіданнях педагогічної ради, творчої групи, засіданнях методичного об’єднання. Першим помічником у розв’язанні конфліктних ситуацій є шкільний практичний психолог.

         В закладі систематично впроваджуються найкращі педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського. Принципи Добра розроблені на основі ідей В.Сухомлинського, на уроках Добра, уроках читання в початкових класах  використовуються  казки Василя Олександровича.

         З метою створення комфортного освітнього середовища для навчання учнів у закладі адміністрацією НВК проводиться ряд заходів:

-       тісна співпраця з батьками учнів, залучення батьків у навчально-виховний процес, до участі в управлінні школою;

-       активний пошук меценатів, спонсорів для зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

-       зв’язок та співпраця з представниками влади та громадськими організаціями: міський голова, управління освіти міської ради, депутатський корпус міської ради, голова Звенигородської сільської  ради, дільничний інспектор села, «Червоний хрест», «Медико – християнська організація» та інші.